Εργασία Επαναληπτικής Εξέτασης Σεπ 20 στην "Εισαγωγή στην Περιφ. Επιστήμη" (ΓΠΑ/ΠΟΑ)

05/09/2020 - 13:15 -- Dimitrios Tsiotas
Ημ/νία:
14/09/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Εργασία Επαναληπτικής Εξέτασης Σεπ 20 στην "Εισαγωγή στην Περιφ. Επιστήμη" (ΓΠΑ/ΠΟΑ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνω ότι αναρτήθηκε η εργασία της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα eCLASS για το μάθημα "Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη" (ΓΠΑ/ΠΟΑ). Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φοιτητές να ανατρέξουν στην πλατφόρμα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Ο Διδάσκων

05/09/2020 - 13:15