Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

02/09/2020 - 15:16 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
02/09/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23/9/2020 και ώρα 11.00-14.00.

Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εξετάσεις αυτές, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά, με ερωτήσεις ανάπτυξης, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams. Απαντήσεις στο ίδιο θέμα που θα είναι ίδιες ή θα έχουν (πολύ) μεγάλο βαθμό ομοιότητας, θα μηδενίζονται, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή μη του περιεχομένου τους.

Για την εξέταση της θεωρίας του μαθήματος, παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «Φυσιολογία Φυτών - Θεωρία - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020» χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς, ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους.

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως και Ι: τον κωδικό chezph3

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Κ έως και Ο: τον κωδικό fa63hgu

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Π έως και Ω: τον κωδικό u39seni

Επισημαίνεται ότι τα θέματα θα είναι τα ίδια για όλους τους φοιτητές και ο παραπάνω διαχωρισμός γίνεται μόνο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Για την εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος, παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «Φυσιολογία Φυτών - Εργαστήριο - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: 5mqvwyf

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγγραφή σας στις παραπάνω ομάδες να γίνει εγκαίρως και πάντως πριν την ημέρα της εξέτασης.

Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες: http://tdd.aua.gr/applicationforms.

Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στις εξετάσεις αυτές, οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 3 του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Οι φοιτητές παρακαλούνται να βρίσκονται στον χώρο της εξέτασης την Τετάρτη 23/9/2020 και ώρα 11.00, τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον Covid-19. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

 

02/09/2020 - 15:16