Με φυσική παρουσία εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημα "Φυσική"