Εξ' αποστάσεως εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημα "Φυσική"