Αλλαγή ώρας εξέτασης 'Γεωργική Υδραυλική’ (Κωδ. 600) του Τμήματος ΕΦΠ (Θεωρία και Εργαστηρίου)

01/09/2020 - 11:56 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
01/09/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Αλλαγή ώρας εξέτασης 'Γεωργική Υδραυλική’ (Κωδ. 600) του Τμήματος ΕΦΠ (Θεωρία και Εργαστηρίου)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου (εξ αποστάσεως και με φυσική παρουσία) του μαθήματος ‘Γεωργική Υδραυλική’ (κωδ. 600) για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν τη Παρασκευή  25/9/2020 και ώρα 16:30 - 21:00 και όχι 14:00 - 17:00 όπως αναφέρεται στο κεντρικό πρόγραμμα του ΓΠΑ. Διευκρινήσεις για τον τρόπο εξέτασης και την ακριβή ώρα θα σας δοθούν με νέα ανακοίνωση.                                                       

Οι Διδάσκοντες

01/09/2020 - 11:56