ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΩΔ. 390 (Εργαστήριο και Θεωρία)