Εξετάσεις ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (θεωρία + εργαστήριο)

31/08/2020 - 15:29 -- Paraskevi Londra
Ημ/νία:
31/08/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (θεωρία + εργαστήριο)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου (εξ αποστάσεως και με φυσική παρουσία) του μαθήματος ‘Γεωργική Υδραυλική – Αρδεύσεις’ (κωδ. 1220, 2540 ) για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23/9/2020 και ώρα 14:00-17:00. Διευκρινήσεις για τον τρόπο εξέτασης και την ακριβή ώρα θα σας δοθούν με νέα ανακοίνωση.   

 

31/08/2020 - 15:29