Ανακοίνωση_Εξετάσεων Μαθημάτων_ Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)(244) -Ανθοκομία Ι(1450)-Στοιχεία Ανθοκομίας( 91)

31/08/2020 - 14:45 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
01/09/2020
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Ανακοίνωση_Εξετάσεων Μαθημάτων_ Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)(244) -Ανθοκομία Ι(1450)-Στοιχεία Ανθοκομίας( 91)
Προπτυχιακές Σπουδές

Ο χώρος εξέτασης με φυσική παρουσία των Μαθημάτων (Θεωρία και Εργαστήριο): "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες (244) - Ανθοκομία Ι (1450) - Στοιχεία Ανθοκομίας (91)", είναι η αίθουσα διδασκαλίας στον 1ο Όροφο του Οικείου Εργαστηρίου (Κτήριο Κριμπά).

 

31/08/2020 - 14:45