ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ- ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ (ΚΩΔ. 79) (θεωρία + εργαστήριο)

31/08/2020 - 14:28 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
31/08/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ- ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ (ΚΩΔ. 79) (θεωρία + εργαστήριο)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις  Θεωρίας + Εργαστηρίου  (εξ αποστάσεως και με φυσική παρουσία) του μαθήματος ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ' (κωδ. 79) για τους φοιτητές του ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν τη Τετάρτη 16/9/2020 και ώρα 14:00-17:00. Διευκρινήσεις για τον τρόπο εξέτασης και την ακριβή ώρα θα σας δοθούν με νέα ανακοίνωση.

31/08/2020 - 14:28