Εξετάσεις ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ (ΕΤΔΑ) (θεωρία + εργαστήριο)

31/08/2020 - 12:57 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
31/08/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ (ΕΤΔΑ) (θεωρία + εργαστήριο)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου (εξ αποστάσεως και με φυσική παρουσία) του μαθήματος ‘Γεωργική Υδραυλική – Αρδεύσεις’ (κωδ. 1370) για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 22/9/2020 και ώρα 14:00-17:00. Διευκρινήσεις για τον τρόπο εξέτασης και την ακριβή ώρα θα σας δοθούν με νέα ανακοίνωση.      

31/08/2020 - 12:57