Εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος-περίοδου Σεπτ. 2020

30/08/2020 - 17:22 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
03/09/2020
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος-περίοδου Σεπτ. 2020
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις (θεωρίας και εργαστηρίων) των μαθημάτων του Εργαστήριου Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη (επανακοινοποιημένη) ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου

30/08/2020 - 17:22