ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤ.2019-2020

28/08/2020 - 19:22 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
28/08/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤ.2019-2020
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ημερομηνία για τη δήλωση του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019-2020 

(εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία) παρατείνεται έως τις 05/09/2020.

28/08/2020 - 19:22