2020-Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια-Δημόσια Κλήρωση

27/08/2020 - 14:44 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
27/08/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
2020-Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια-Δημόσια Κλήρωση
Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης την 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικού (ισόγειο κεντρικού κτιρίου) για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

27/08/2020 - 14:44