Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020-Εξέταση στη Στατιστική (105) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας

24/08/2020 - 14:00 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
24/08/2020
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020-Εξέταση στη Στατιστική (105) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Στο συνημμένο pdf υπάρχει ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες για την εξέταση στη Στατιστική (105) για τα τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας κατά την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διδάσκων

Γ.Κ. Παπαδόπουλος 

24/08/2020 - 14:00