Εξέταση του μαθήματος «Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων» (κωδικός 3560) και «Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ» (κωδικός 2445) για το τμήμα ΕΤΔΑ

14/08/2020 - 15:37 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
14/08/2020
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
Εξέταση του μαθήματος «Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων» (κωδικός 3560) και «Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ» (κωδικός 2445) για το τμήμα ΕΤΔΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος «Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων» (3560) και «Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ» (κωδικός 2445) για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ως εξής:

            11.00-12.30 Εξέταση εργαστηρίου

            12.30-14.00 Εξέταση θεωρίας

14/08/2020 - 15:37