Εξέταση του μαθήματος «Μικροβιολογία Τροφίμων» (κωδικός 3660) για την κατεύθυνση της Βιοτεχνολογίας και της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

14/08/2020 - 15:12 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
14/08/2020
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
Εξέταση του μαθήματος «Μικροβιολογία Τροφίμων» (κωδικός 3660) για την κατεύθυνση της Βιοτεχνολογίας και της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος «Μικροβιολογία Τροφίμων» (3660) για το Τμήμα της Βιοτεχνολογίας και της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ως εξής:

                14.00-15.30 Εξέταση εργαστηρίου

                15.30-17.00 Εξέταση θεωρίας

14/08/2020 - 15:12