Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα του Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

12/08/2020 - 18:18 -- Christos Mpalaskas
Ημ/νία:
12/08/2020
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Θέμα:
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα του Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Εκ του εργαστηρίου!

12/08/2020 - 18:18