Ανακοίνωση προς τους φοιτητές-τριες - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 Π.Ο.Α.