ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

30/07/2020 - 13:35 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
30/07/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.
Διοικητικά Θέματα

Οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» αποφάσισαν τα κατωτέρω:

  • Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους χώρους γραφείων του Γ.Π.Α. που υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.
  • Σύσταση στους υπαλλήλους να κάνουν προαιρετικά χρήση μη ιατρικής μάσκας, ακόμη και στην περίπτωση όπου αυτή δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική, όταν στο χώρο εργασίας παρατηρείται συγχρωτισμός και συνωστισμός ή δεν τηρείται η ελάχιστη απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων.
  • Οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες.
30/07/2020 - 13:35