Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση βιβλιογραφικής πτυχιακής μελέτης

27/07/2020 - 09:56 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
27/07/2020
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση βιβλιογραφικής πτυχιακής μελέτης
Προπτυχιακές Σπουδές

Ο υπογράφων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση βιβλιογραφικής μελέτης που θα σχετίζεται με την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του κτηνοτροφικού και κτηνιατρικού κλάδου στην Ελλάδα.

Τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων είναι τα ακόλουθα: 

1. Εμπειρία στη διεξαγωγή και συγγραφή μελετών

2. Πολύ καλή επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και γνώσης της αγγλικής 

3. Συνέπεια, σοβαρότητα και όρεξη για δουλειά

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν στη διεύθυνση ikonomop@aua.gr τα ακόλουθα έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020:

1. Κατάλογο εργασιών που έχει εκπονήσει ο υποψήφιος αναφέροντας το θέμα, τον υπεύθυνο της ανάθεσης και τον βαθμό της εργασίας.  

2. Εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για εκπόνηση μελετών

3. Τεκμηρίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και η ενημέρωση των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, 

Γιάννης Οικονομόπουλος 

 

27/07/2020 - 09:56