Αποτελέσματα εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ και ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ

21/07/2020 - 23:42 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
21/07/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Αποτελέσματα εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ και ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» και «Θρέψη Φυτών» έχουν ανακοινωθεί στην πλατφόρμα Microsoft Teams και στην αντίστοιχη ομάδα όπου διενεργήθηκαν οι εξετάσεις, δηλαδή:

- τα αποτελέσματα της εξέτασης της θεωρίας του μαθήματος υπάρχουν στην ομάδα «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών - Θεωρία - Εξεταστική Ιουνίου 2020»

- τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου του μαθήματος υπάρχουν στην ομάδα «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών - Εργαστήριο - Εξεταστική Ιουνίου 2020»

Όσοι φοιτητές εξετάσθηκαν με φυσική παρουσία, παρακαλούνται να στείλουν mail στην κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr) για να ενημερωθούν για τους βαθμούς τους.

21/07/2020 - 23:42