Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

21/07/2020 - 09:47 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
21/07/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

21/07/2020 - 09:47