Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

21/07/2020 - 09:44 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
21/07/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ

21/07/2020 - 09:44