Εξέταση Μαθημάτων: • "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)" με κωδικό 244 • “Ανθοκομία Ι" με κωδικό 1450 • "Στοιχεία Ανθοκομίας" με κωδικό 91

10/07/2020 - 19:28 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
10/07/2020
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Εξέταση Μαθημάτων: • "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)" με κωδικό 244 • “Ανθοκομία Ι" με κωδικό 1450 • "Στοιχεία Ανθοκομίας" με κωδικό 91
10/07/2020 - 19:28