ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (2960) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

09/07/2020 - 13:31 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
09/07/2020
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (2960) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Οι εξετάσεις Θεωρίας & Εργαστηρίου στο μάθημα ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (2960) για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.

Α) Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξετασθούν με φυσική παρουσία:

-Οι εξετάσεις Θεωρίας & Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

-Ώρα και χρόνος εξέτασης για Θεωρία ή για Εργαστήριο ή και τα δυό: 10:00-13:00

Β) Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξετασθούν εξ αποστάσεως:

Β1) Εξέταση Θεωρίας: Προφορική εξέταση σε ομάδες μέσω MS Teams και ώρα έναρξης 11:00

Β2) Εξέταση Εργαστηρίου: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω eClass και ώρα έναρξης 12:00. Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μελετήσει πολύ καλά, εκτός από τις ασκήσεις, και τις Σημειώσεις των Εγαστηριακών Ασκήσεων.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

09/07/2020 - 13:31