Εξέταση Εργαστηρίου Φυσικά Προιόντα "Χημεία και Βιοδραστικότητα"

08/07/2020 - 12:21 -- Anastasia Mihou
Ημ/νία:
08/07/2020
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Εξέταση Εργαστηρίου Φυσικά Προιόντα "Χημεία και Βιοδραστικότητα"
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι η εξ αποστάσεως ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ “ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” (3402)  θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Openeclass την Πέμπτη 16/7/2020
Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
 

08/07/2020 - 12:21