2. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_ 2020-2021

06/07/2020 - 15:20 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
07/07/2020
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
2. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_ 2020-2021
Συλλογικά Όργανα
06/07/2020 - 15:20