1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ _2020-2021

06/07/2020 - 15:19 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
07/07/2020
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ _2020-2021
Συλλογικά Όργανα
06/07/2020 - 15:19