Εξετάσεις μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

04/07/2020 - 11:54 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
04/07/2020
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Εξετάσεις μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη Ανακοίνωση που αφορά στις εξετάσεις (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία) των παρακάτω μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος:

Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος [502]

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος [2845]

Οικολογία [156]

Οικολογία [97] Θεωρία και Εργαστήριο

Οικολογία και Περιβάλλον [1320] Θεωρία και Εργαστήριο

Ειδικά Θέματα Οικολογίας [1375] Θεωρία και Εργαστήριο

Εκ του Εργαστηρίου

04/07/2020 - 11:54