Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Πανωραίας Κεχαγιά

03/07/2020 - 15:48 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
03/07/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Πανωραίας Κεχαγιά
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 13/7/2020 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Στερεοσκοπίας» του κτιρίου Δημακόπουλου η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας κας Κεχαγιά Πανωραίας, με θέμα: «Μελέτη εναλλακτικών καλλιεργειών ψυχανθών για τις Μεσογειακές συνθήκες: η περίπτωση της ρόβης (αγρονομικά, παραγωγικά και διατροφικά χαρακτηριστικά)».

Εξεταστική Επιτροπή: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου (επιβλέπων), Καθηγήτρια Πηνελόπη Μπεμπέλη, Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Παπαδομιχελάκης.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

 

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

 

 

Αν. Καθηγητής

Θ. Μασούρας

03/07/2020 - 15:48