Εξέταση μαθήματος Γεωργίας (Τμήμα: ΔΙΓΕΣΕ)

02/07/2020 - 14:21 -- Petros Vahamidis
Ημ/νία:
02/07/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Εξέταση μαθήματος Γεωργίας (Τμήμα: ΔΙΓΕΣΕ)
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα Γεωργία (204) για τους φοιτητές του τμήματος ΔΙΓΕΣΕ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 ώρα 10.00 – 13.00, μέσω της πλατφόρμας e-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα e-class ονομάζεται "Εξέταση μαθήματος Γεωργίας (Τμήμα: ΔΙΓΕΣΕ) (204)"

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Nα έχετε κάνει εγγραφή και να έχετε ενεργό λογαριασμό στο eclass του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://mediasrv.aua.gr/eclass/)
  • Nα έχετε ενεργοποιημένο το MS Teams με κάμερα και μικρόφωνο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης από τους επιτηρητές.
  • Nα συνδεθείτε στην τάξη «ΓΕΩΡΓΙΑ» του MS Teams χρησιμοποιώντας τον κωδικό “vb9fhnz” (χωρίς τα εισαγωγικά) και να συμμορφώνεστε προς τις οδηγίες των επιτηρητών

Οι εξεταζόμενοι θα χωριστούν αλφαβητικά σε 2 Τμήματα στο eclass.

  • ΤΜΗΜΑ Α’από Α(Αβραμίδης) έως και Λ(Λώλης): Ώρα εξέτασης 10:00 - 11:00
  • ΤΜΗΜΑ Β’από Μ(Μάνος) έως και Χ(Χριστοφοράκης): Ώρα εξέτασης 11:00 - 12:00

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 λεπτών θα γίνει ταυτοποίηση από τους επιτηρητές με άνοιγμα κάμερας και επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας

Η εξέταση του μαθήματος θα περιλαμβάνει 20 τυχαιοποιημένες και ισοβαρείς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μοναδικής σωστής απάντησης ή επιλογής Σωστό ή Λάθος, χωρίς αρνητική βαθμολογία.

Μετά το τέλος της εξέτασης ο εξεταζόμενος που επιθυμεί να λάβει Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις στέλνει σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, mail) από το εργαλείο Κουβεντούλα. Ο διδάσκων προωθεί την αίτηση στη Γραμματεία για έγκριση και στη συνέχεια την επιστρέφει ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • ΜΗΝ πατήσετε το κουμπί back του φυλλομετρητή σας (browser) γιατί θα κλειδώσουν οι ερωτήσεις και δε θα μπορείτε να απαντήσετε τις υπόλοιπες!!!
  • ΜΗΝ κλείσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) γιατί θα κλειδώσουν οι ερωτήσεις και δε θα μπορείτε να απαντήσετε τις υπόλοιπες!!!
  • Μην πατήσετε το κουμπί «Υποβολή» εάν δεν έχετε τελειώσει με τις απαντήσεις σας γιατί αυτό οριστικοποιεί το ερωτηματολόγιο και δε θα μπορείτε να απαντήσετε άλλες ερωτήσεις.
  • Μην πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» γιατί αυτό απορρίπτει τις απαντήσεις που έχετε δώσει, το ερωτηματολόγιο θα κλειδώσει και δε θα μπορείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις!!!
  • Μην χρησιμοποιείτε τον κωδικό χρήστη σας ταυτόχρονα περισσότερες από μια φορές (π.χ. ταυτόχρονη σύνδεση του ιδίου χρήστη από πολλούς διαφορετικούς Η/Υ ή πολλές συσκευές). Τότε το σύστημα αυτομάτως αποσυνδέει το χρήστη από όλες τις συνόδους και «καίγονται» οι επαναληπτικές προσπάθειες. Για το λόγο αυτό πριν ξεκινήσει η επίλυση της άσκησης, πρέπει να εξασφαλιστεί από το χρήστη η σύνδεσή του από μία μόνο συσκευή και μία μόνο θέση (Browser)

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καλη επιτυχία !!!

02/07/2020 - 14:21