ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" (1850)

02/07/2020 - 11:24 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
02/07/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" (1850)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτοπαθολογίας (1850) για τους φοιτητές των τμημάτων ΕΚΤΟΣ του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 ώρα 14.00 – 15.00, μέσω της πλατφόρμας e-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα e-class ονομάζεται ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1850_ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.

Η εξέταση του Εργαστηρίου θα περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις επιλογής Σωστό ή Λάθος, χωρίς αρνητική βαθμολογία και 6 φωτογραφίες ασθενών φυτών ή/και παρασκευασμάτων φυτοπαθογόνων μικροοοργανισμών προς αναγνώριση της ασθένειας ή/και του παθογόνου. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 22 λεπτά.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό το τρόπο εξέτασης καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email aliki@aua.gr) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 ώρα 12.00 πμ στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Η εγγραφή των φοιτητών στο e-class για την εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος Φυτοπαθολογία (1850) θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει λόγος αποστολής μηνυμάτων από τους εξεταζόμενους προς τους διδάσκοντες για τον παραπάνω λόγο.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο “ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1850_ΙΟΥΝΙΟΣ 2020”. H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει με πρωτοβουλία του εξεταζόμενου. Ο κωδικός στο MS teams για την ηλεκτρονική επιτήρηση της εξέτασης είναι:

t5w1fio

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

02/07/2020 - 11:24