ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

30/06/2020 - 10:15 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
30/06/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (1225) 9ου Εξαμήνου για τους φοιτητές των τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 ώρα 14.00 – 15.00 για τη ΘΕΩΡΙΑ και 15.30-16.00 για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, μέσω της πλατφόρμας e-class.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό τον τρόπο εξέτασης καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email dimtsi@aua.gr) θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 ώρα 10.00 πμ (ΘΕΩΡΙΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

30/06/2020 - 10:15