Καλλωπιστικά Φυτά _ Εργαστήριο

29/06/2020 - 15:40 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
29/06/2020
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Καλλωπιστικά Φυτά _ Εργαστήριο
Προπτυχιακές Σπουδές

Αναρτήθηκαν στον πίν. ανακοινώσεων του εργαστηρίου, δίπλα από τη Γραμματεία ΕΦΠ, τα αποτελέσματα των εξετάσεων της αναγνώρισης των φυτ. δειγμάτων.

29/06/2020 - 15:40