ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

28/06/2020 - 13:10 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
28/06/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γενικής Φυτοπαθολογίας (1855) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ώρα 14.00 – 15.00, μέσω της πλατφόρμας e-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα e-class ονομάζεται ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1855_ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό το τρόπο εξέτασης καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email dimtsi@aua.gr) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, ώρα 10.00 πμ στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

28/06/2020 - 13:10