ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

25/06/2020 - 00:50 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
28/06/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τo εργαστήριο του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.30-13.30, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξέταση Εργαστηρίου μαθήματος με κωδικό 1195 (Ιολογία Φυτών)

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+3) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-1).  Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 40 λεπτά.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) στη διδάσκουσα (echatz@aua.gr) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Ιολογία Φυτών» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα προσέλθει με φυσική παρουσία όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει επίσης να εγγραφούν στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή στην ομάδα «Ιολογία Φυτών (1195) Εξέταση Εργαστηρίου 6_2020». Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως τελική εξέταση του μαθήματος ΠΡΙΝ την ημερομηνία της τελικής εξέτασης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες από πλευράς τους ενέργειες.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους δηλώσουν αυτόν τον τρόπο εξέτασης, καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ώρα 11.30, προφορικά στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

25/06/2020 - 00:50