ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

24/06/2020 - 11:41 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
24/06/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των μαθημάτων (θεωρίες+εργαστήρια) του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής θα δοθούν κατα κανόνα τις ίδιες μέρες και ώρες με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις (σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί) σε χώρο του κτηρίου Ρουσσόπουλου. Σε αντίθετη περίπτωση οι διδάσκοντες θα ενημερώνουν με δική τους ανακοίνωση  μέρα και  ώρα

24/06/2020 - 11:41