ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (1855) ΘΕΩΡΙΑ

23/06/2020 - 18:42 -- Sotiris Tjamos
Ημ/νία:
23/06/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (1855) ΘΕΩΡΙΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα Γενική Φυτοπαθολογία (1855) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ώρα 15.30 – 16.30, μέσω της πλατφόρμας eclass, το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα eclass ονομάζεται Γενική Φυτοπαθολογία (1855) Εξέταση Θεωρία ΙΟΥΝ2020.

Η εξέταση της θεωρίας θα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και χωρίς αρνητική βαθμολογία. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 50 λεπτά.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό το τρόπο εξέτασης καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email sotiris@aua.gr) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 ώρα 15.00 στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο «Γενική Φυτοπαθολογία (1855) Εξέταση Θεωρία ΙΟΥΝ2020»

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

23/06/2020 - 18:42