Ανακοίνωση Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής του κ. Φωτίου Κωμαϊτη

22/06/2020 - 13:05 -- Eleni Veziri
Ημ/νία:
22/06/2020
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Θέμα:
Ανακοίνωση Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής του κ. Φωτίου Κωμαϊτη
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Ανακοινώνεται οτι οκ. Φώτιος Κωμα¨της Θα παρουσιάσει την Διδακτορική του διατριβήστην Επταμελή Επιτροπή του στις

23/6/2020 στις 14.30μμ στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. Λεπτομέρειες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

22/06/2020 - 13:05