Εξετάσεις και ύλη για την Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδικός 2825) του 3ου εξαμήνου ΕΦΠ

20/06/2020 - 22:11 -- Aggelos Pallikarakis
Ημ/νία:
20/06/2020
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξετάσεις και ύλη για την Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδικός 2825) του 3ου εξαμήνου ΕΦΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του μαθήματος επιλογής Γεωλογία-Ορυκτολογία (Κωδ. 2825) του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων την Πέμπτη 25 Ιουνίου ώρα 17:00-20:00.

Πιο συγκεκριμένα για την εξ’ αποστάσεως εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου θα χρησιμoποιηθεί η πλατφόρμα e-class. Για όσους επέλεξαν την δια ζώσης εξέταση (5 στην Θεωρία και 2 στο Εργαστήριο) αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας την ίδια ημέρα Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει την εξ αποστάσεως εξέταση, εγγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο e-class άμεσα. H Τεχνική εξέτασης, σε συμφωνία με τις αποφάσεις της Συγκλήτου, αφορά Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ηλεκτρονική επιτήρηση σε ομάδες ενώ τα μέσα εξέτασης αφορούν τη χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας μέσω MS Teams).

Σας υπενθυμίζουμε πως η ύλη για τις εξετάσεις της θεωρίας περιλαμβάνει

Α) Σημειώσεις του μαθήματος

Β) επιλεγμένα κεφάλαια-υποκεφάλαια από το βιβλίο «Γεωλογία ή Επιστήμη της Γης». Πιο συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο 2.4-2.6 (σελ. 26-32)  

Κεφάλαιο 4.1-4.5 (σελ. 49-56)

Κεφάλαιο 6.1-6.5  (σελ 75-85)

Κεφάλαιο 7 (σελ 87-94)

Κεφάλαιο 8.2 (σελ. 96-97),          8.4 (σελ. 100-102)

Κεφάλαιο 9.1-9.7 (σελ 107-118)

Κεφάλαιο 11.5-11.6 (σελ 138-140)

Κεφάλαιο 12.1-12.2 (σελ 141-144),          12.6 (σελ 149-152)

Κεφάλαιο 13.1-13.6 (σελ 153-162)

Κεφάλαιο 14 (σελ.165-176)

Κεφάλαιο 15.1- 15.5   (σελ. 177-187)

Κεφάλαιο 17.1-17.7  (σελ 201-213)

Κεφάλαιο 19.1-19.3 (σελ 227-233),          19.5-19.6 (σελ 235-238)

Σας δώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

20/06/2020 - 22:11