Εξετάσεις ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ κωδ. 665 για τους φοιτητές επί πτυχίω