Παρουσίαση Δ.Δ. της κας ΚΑΨΑΣΚΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΑΥΣΙΚΑ

19/06/2020 - 11:37 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
19/06/2020
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Παρουσίαση Δ.Δ. της κας ΚΑΨΑΣΚΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΑΥΣΙΚΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η   κα  ΚΑΨΑΣΚΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΑΥΣΙΚΑ θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Μελέτη και αξιοποίηση της ελληνικής φυσικής και αγροτικής βιοποικιλότητας για την ανάπτυξη νέων βιοκτόνων» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος στις  26/06/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.. Όσοι εκ των εξεταστών επιθυμούν θα υπάρχει η δυνατότητα της διαδικτυακής σύνδεσης.

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

 

19/06/2020 - 11:37