Εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας, για τη περίοδο Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

16/06/2020 - 15:29 -- Anastasia Mihou
Ημ/νία:
16/06/2020
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας, για τη περίοδο Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας για τη περίοδο Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα για όσους έχετε δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών (estudent) ότι επιθυμείτε να εξεταστείτε με τον τρόπο αυτό.

Για τη συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική εξεταστική διαδικασία, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Open e-class, χωρίς την οποία ΔΕΝ μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Εκ του εργαστηρίου

16/06/2020 - 15:29