ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (Γενική και Ειδική Αμπελουργία)

16/06/2020 - 15:08 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
16/06/2020
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (Γενική και Ειδική Αμπελουργία)
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων Ιουνίου 2020 για τα μαθήματα:

 

115   ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

2345 ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας ότι:

 

 • Οι εξετάσεις της Γενικής και Ειδικής Αμπελουργίας (Θεωρία και Εργαστήριο) θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί, εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e-class με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος κλπ.
 • Η Θεωρία και το Εργαστήριο των παραπάνω μαθημάτων θα εξεταστούν την ίδια μέρα και εντός του προβλεπόμενου 3ώρου στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Πρόγραμμα Εξετάσεων, δηλαδή 1/7/2020 για την Ειδική Αμπελουργία και 3/7/2020 για τη Γενική Αμπελουργία.
 • Θα δημιουργηθούν Ομάδες Χρηστών μετά τη συμπλήρωση των σχετικών google forms (θα βρείτε τις αντίστοιχες Google forms στο τέλος της ανακοίνωσης). Στην κάθε ομάδα θα αποσταλούν ξεχωριστά μηνύματα μέσω της πλατφόρμας e-class για την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης εξέτασης της κάθε ομάδας.
 • Στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος μόνο όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δήλωσαν εντός προθεσμίας στο e-student τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
 • Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει στο e-student να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά με φυσική παρουσία, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην ώρα έναρξης κατά τις αντίστοιχες μέρες  εξέτασης του κάθε μαθήματος στο Αμφιθέατρο Α΄ (Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης), τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον Covid-19. Η φοιτητική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη.
 • Κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εξέτασης, και σε ενδεχόμενο διακοπής της σύνδεσης στο Internet λόγω οποιασδήποτε αιτίας, η πλατφόρμα e-class δεν παρέχει τη δυνατότητα επανεκκίνησης της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες στους οποίους διακόπηκε η εξέταση, να αποστείλουν εκείνη την ώρα και σχετικά άμεσα e-mail στο vitis-lab@aua.gr όπου θα αναγράφουν τα στοιχεία τους και θα δηλώνουν ότι διακόπηκε η εξέταση καθώς και το μάθημα στο οποίο εξετάζονταν. Κατόπιν συνεννόησης με το Εργαστήριο, θα ορισθεί νέα ημερομηνία στην οποία θα προσέλθουν οι συγκεκριμένοι φοιτητές/τριες για προφορική εξέταση. Η φοιτητική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη.
 • Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας και για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις, παρακαλούμε:
  • για την έγκαιρη εγγραφή σας στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα e-class.
  • για τη σωστή και προσεκτική συμπλήρωση των  παρακάτω google forms

             μέχρι και τη Δευτέρα 22/6/2020.

 

Google Forms

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Θεωρίας της Ειδικής Αμπελουργίας να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα: https://bit.ly/3hAMvnl

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου της Ειδικής Αμπελουργίας να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://bit.ly/3ddBFR7

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Θεωρίας της Γενικής Αμπελουργίας να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://bit.ly/2AFfQfR

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου της Γενικής Αμπελουργίας να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://bit.ly/3d8ctLJ

 

Εκ του Εργαστηρίου Αμπελολογίας

16/06/2020 - 15:08