Εξετάσεις ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ (ΕΤΔΑ) (θεωρία + εργαστήριο)

15/06/2020 - 11:32 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
15/06/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ (ΕΤΔΑ) (θεωρία + εργαστήριο)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄' (θεωρία + εργαστήριο) για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15/7/2020 και

ωρα 11.00-14.00

15/06/2020 - 11:32