Παράταση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

15/06/2020 - 09:35 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
15/06/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Παράταση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
Ακαδημαϊκά Θέματα
Συνημμένα: 
15/06/2020 - 09:35