Οδηγίες χρήσης υπηρεσιών Τηλεκπαίδευση - Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις κλπ

06/06/2020 - 11:35 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
06/06/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Οδηγίες χρήσης υπηρεσιών Τηλεκπαίδευση - Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις κλπ
Ακαδημαϊκά Θέματα
06/06/2020 - 11:35