ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

05/06/2020 - 17:16 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
05/06/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωστοποιούμε ότι πρέπει να δηλώσετε τον τρόπο εξέτασής σας στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου που επισυνάπτεται.

05/06/2020 - 17:16