Εξετάσεις και Ύλη παλαιών μαθημάτων "Γεωργικής Λογιστικής και Αγροτικής Εκτιμητικής" και "Γεωργικής Λογιστικής"

04/06/2020 - 18:42 -- Eleytherios Nellas
Ημ/νία:
04/06/2020
Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Θέμα:
Εξετάσεις και Ύλη παλαιών μαθημάτων "Γεωργικής Λογιστικής και Αγροτικής Εκτιμητικής" και "Γεωργικής Λογιστικής"
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητοί φοιτητές,

Σημειώστε, ότι η εξεταστέα ύλη των "παλαιών" μαθημάτων "Γεωργικής Λογιστικής και Αγροτικής Εκτιμητικής (Θεωρία-Εργαστήριο)" και "Γεωργικής Λογιστικής" (Θεωρία)  του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης είναι πλέον εκείνη του μαθήματος της "Λογιστικής 1" (κωδ. 269) και είναι αναρτημένη στον αντίστοιχο χώρο του μαθήματος στο Eclass. Οι εξεταζόμενοι δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να εξετάζονται στα θέματα της παλιάς ύλης.

Από το Εργαστήριο

Γ. Γεωργακόπουλος(Αν. Καθηγητής ΓΠΑ)

Ε. Νέλλας

04/06/2020 - 18:42