ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020